Przemysłu

Meblarstwo

Date

Dlaczego wskaźniki produkcji są zawsze tak ważne dla naszej zmieniającej się branży

W sytuacji przesunięcia do granic możliwości oczekiwań co do kosztów i szybkości dostaw, firmy meblarskie stają przed nowym wyzwaniem: wytwarzania szerszej gamy produktów, aby zadowolić współczesnego konsumenta, który poszukuje mebli odpowiadających aktualnym trendom i bardziej zindywidualizowanej obsługi zakupów wyrażanej przez personalizację, opcje i wybór. 

Why manufacturing metrics are as important as ever for our changing industry

Co mają wspólnego te trzy czynniki: koszt, czas i zwinność?

Wymagają one pełnej wydajności produkcji w coraz bardziej złożonym środowisku w ramach szeregu nowych ograniczeń. Paradygmat produkcji z przeszłości, zgodnie z którym należy zatrzymywać maszyny do konserwacji (zarówno planowanej, jak i nieoczekiwanej) a następnie je uruchamiać a automatyczne procesy do płynnego przesyłania informacji nie występują —stracił rację bytu. Mimo że większość paradygmatu produkcji z wczoraj jest całkowicie przestarzała, istnieje pewien wyjątek.

Historyczne wskaźniki stosowane do pomiaru doskonałości produkcji są nadal całkowicie aktualne i dają wyjątkowy wgląd w sposób, w jaki firmy meblarskie spełniają wymagania dzisiejszego rynku, a także solidne praktyczne wskazówki, gdzie najpilniej konieczna jest poprawa.

Pierwszym krokiem do poprawy w każdej dziedzinie jest określenie swojej aktualnej sytuacji, aby przeobrazić swoje ambicje na cele SMART—tzn. Specyficzne, Mierzalne, Adekwatne do realizacji, Realistyczne, Terminowe— i wytyczenie planu działania w celu ich osiągnięcia. Te wskaźniki i wiele innych ma coraz większe znaczenie w dzisiejszym złożonym, zmiennym i wzajemnie powiązanym środowisku produkcyjnym. Możesz ujrzeć tradycyjne wskaźniki w zupełnie nowym świetle mając do dyspozycji technologię, która mierzy precyzyjniej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej, sortując informację i korzystając z raportów, które przedstawiają miarodajne dane o pracy, oraz wdrażając automatyzację, która eliminuje potrzebę zatrzymywania i uruchamiania maszyn w związku z konserwacją.

Tak, już o tym wcześniej słyszeliśmy: kluczowe znaczenie ma szybkość. Oczekiwane przez klientów coraz krótsze terminy dostaw sprawiły, że branża, w której tradycyjnie pracowało się bez pośpiechu, przeobraziła się w rynek, na którym toczy się konkurencja o jak najszybsze terminy dostawy od chwili kliknięcia produktu do przekazania go klientowi do użytku. Skrócenie „całkowitego czasu cyklu produkcyjnego” stało się jednym z najważniejszych wskaźników KPI w dzisiejszym przemyśle. Dzięki technologii, która automatyzuje i mierzy dokładnie, jak długo trwa każdy krok, usprawnianie procesów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Zwinność jest kluczowa, aby pozostać w grze. W dobie Internetu trendy i personalizacja sprawiają, że konsumenci są zaangażowani i mają świadomość marki. Jak to się przekłada na wskaźniki produkcji? Czas dokonania zmian i tempo wprowadzania nowych produktów stanowią solidne wskaźniki pozwalające ocenić, jak zwinna w rzeczywistości jest produkcja przedsiębiorstwa meblowego. Zmiana jest procesem przestawienia linii lub maszyny z wytwarzania jednego produktu na inny. Ten wskaźnik po prostu mierzy szybkość lub czas potrzebny na tę zmianę. Wprowadzenie nowych produktów wskazuje, jak szybko nowe produkty mogą być wprowadzane na rynek, i zazwyczaj obejmuje łącznie czas projektowania, rozwoju i produkcji. W przypadku obu tych wskaźników, im szybciej, tym lepiej. W zależności od wyposażenia, technologii, procesów i sposobu, w jaki ze sobą współdziałają, zmiana może trwać minuty, godziny, a nawet dni.

Stary dobry parametr, tj. „stosunek liczby interwencji serwisowych w celu konserwacji do liczby interwencji naprawczych” to prosty wskaźnik o ogromnym znaczeniu. Mierzy, jak często ma miejsce planowana konserwacja w porównaniu z konserwacją niespodziewaną, tj. nieplanowaną, powodująca zakłócenia i straty. O tym wskaźniku należy pamiętać podczas przechodzenia na zautomatyzowane operacje konserwacji predykcyjnej, które są teraz zintegrowane w inteligentnych fabrykach. Konserwacja zmniejsza prawdopodobieństwo awarii i przestojów, zwiększa ogólną efektywność sprzętu oraz poprawia bezpieczeństwo i produktywność, dlatego prawidłowe zarządzanie nią ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Wynik można zmierzyć na podstawie czasu przestojów w proporcji do czasu pracy, który jest bezpośrednim wskaźnikiem dostępności maszyn do produkcji, a zatem ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki.

A jaki jest najważniejszy wskaźnik produkcyjny? Całkowita efektywność sprzętu (OEE), czyli Dostępność x Wydajność x Jakość — wskaźnik używany do określenia ogólnej efektywności urządzenia produkcyjnego lub całej linii produkcyjnej. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz kompleksowy podręcznik najlepszych praktyk, aby poznać wskaźniki i wyzwania produkcyjne oraz ich rozwiązania, w celu utrzymania się na bardziej zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku na Twoich warunkach, mając wybór i pewność natychmiastowego efektu.