Przemysłu

Meblarstwo

Date

Personalizacja: krytyczne wyzwanie dla producentów mebli

Spójrz na tę infografikę i oceń zaangażowanie producentów mebli tapicerowanych w personalizację na całym świecie.

a critical challenge for furniture manufacturers

Czy istnieje szeroki konsensus co do znaczenia personalizacji wśród producentów mebli? Ile wariantów oferują, aby odpowiedzieć na rosnący apetyt na spersonalizowane produkty? Jakie są najczęściej poszukiwane opcje?

Aby dowiedzieć się, zapoznaj się z naszą infografiką.

 

Critical challenge

Aby pogłębić swoją wiedzę, przeczytaj raport „Personalizacja na świecie: producenci mebli dokonują oceny sytuacji”. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 200 wiodących producentów mebli tapicerowanych z Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku, aby dowiedzieć się, jak dostosowują swoje procesy i ofertę do rosnącego zapotrzebowania na personalizację.

Kontakt