Legal information cover

Yasal bilgi

LECTRA Sitesi, LECTRA tarafından sağlanmaktadır. LECTRA Sitesine erişim üzerine, kullanıcı aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul eder

Fikri mülkiyet

Bu Site, fikri mülkiyet hakları, ticari markalar veya diğer geçerli yasalar tarafından korunan bilgiler ve reklamlar içermektedir. Kullanıcı, bu tür bilgileri veya reklamları değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, uygulayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, devredemez veya satamaz. Kullanıcı, Siteyi veya herhangi bir bölümünü herhangi bir ticari amaçla veya bedelsiz olarak çoğaltamaz, yeniden satamaz veya istismar edemez.
 

Konsept, geliştirme

Clever Age
9, Rue André Darbon
33000 Bordeaux
Phone : +33 (0)1 53 34 66 10
www.clever-age.com
 

Barındırma

Systonic
2 Rue Eugène Chevreul
33600 Pessac
 

Editör

LECTRA 
Kayıtlı Ofis: 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris,
Sermaye: 32.099.100 Euro – RCS Paris B 300 702 305
Telefon : + 33 (0)1 53 64 42 00
Yayın Direktörü: Daniel HARARI