Przemysłu

Meblarstwo

Date

Cztery elementy branży meblarskiej, które wymagają optymalizacji produkcji

Jak personalizacja, kompleksowość, wygoda i szybkość wpływają na procesy produkcji mebli i podkreślają znaczenie większej wydajności.

The 4 Furniture Industry Drivers That Demand Manufacturing Optimization

Profil nabywców mebli szybko się zmienia, co tylko podkreśla znaczenie dbania o maksymalną wydajność procesów produkcji. Wraz z cyfryzacją i Przemysłem 4.0 nastał czas, by producenci ponownie zastanowili się, jak skutecznie wprowadzać produkty na rynek.

Wzrost znaczenia personalizacji, kompleksowości, wygody i szybkości wpływa na procesy produkcji mebli i podkreśla negatywne skutki braku sprawnej produkcji. Jednak skupiając się na optymalizacji produkcji i przepustowości oraz ograniczeniu kosztów jednostkowych, producenci mebli mogą usprawnić procesy produkcji i tym samym sprostać wymogom rynku. Jednocześnie pozytywnie wpływają na klientów i wyniki finansowe.

Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom branży, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na proces wytwarzania mebli i potrzebę zwiększania szybkości. 

Personalizacja

Od 2014 r. milenialsi kupują więcej mebli niż jakiekolwiek inne pokolenie. Przedstawiciele tej grupy dorastali w czasach, w których personalizacja i natychmiastowe zaspokojenie potrzeb klienta stały się normą. Możliwość wyrażania swojej osobowośco zwiększa rolę przestrzeni mieszkalnych. Według badań KPMG 40% konsumentów chce nabywać produkty jedyne w swoim rodzaju.

Personalizacja to długotrwały trend, który stwarza wiele możliwości. Według badań konsumenckich Deloitte większość konsumentów jest gotowa zapłacić więcej za spersonalizowany wyrób czy usługę. Dotyczy to zwłaszcza produktów z droższych kategorii.

Wpływ na producentów mebli:

Większa personalizacja wymaga szerszej oferty kolekcji i opcji w celu odzwierciedlenia różnych stylów życia i osobowości. Nieuchronnie zwiększa to złożoność procesów produkcji mebli, co może łatwo ograniczyć produktywność, wydajność i rentowność.

Kompleksowość

Klienci oczekują, że technologia będzie przepełniać każdy aspekt ich życia. Wywiera to duży wpływ na produkcję mebli. Za sprawą rosnącego zapotrzebowania na inteligentne meble – w tym wejścia USB, podświetlane uchwyty na napoje, elektryczną regulację, a nawet możliwości rejestrowania i kontrolowania danych zdrowotnych – ich produkcja stała się niezwykle nowoczesna.

Co więcej technologia doprowadziła do większej złożoności produkcji. Jednocześnie produkty modułowe, wyszukane materiały, zarządzanie pojedynczymi modelami i małymi kolekcjami przyczyniają się do rozszerzenia asortymentu zaawansowanych opcji. 

Wpływ na producentów mebli:

Choć produkcja mebli jest już wystarczająco skomplikowana, pojawiające się możliwości wymagają od producentów radzenia sobie z kolejnymi dostawcami, skomplikowanymi elementami i testami nowych projektów oraz konfiguracji. Coraz większe wymagania rynku zwiększają poziom złożoności, co może znacząco utrudniać tradycyjne procesy wytwarzania mebli.

Wygoda

Według badania Furniture Ecommerce Report 80% konsumentów szuka mebli w internecie przed dokonaniem zakupu. Stwarza to szanse na globalny rozwój działalności z wykorzystaniem handlu elektronicznego. Jednak pomimo łatwości takiego rozwiązania wielu nabywców wolniej przekonywało się do zakupów przez Internet z uwagi na koszty i chęć zobaczenia czy dotknięcia mebli przed dokonaniem transakcji. 

Obecnie sposób myślenia konsumentów ulega zmianie. Według badania Digital Market Outlook firmy Statista w latach 2018–2022 ogólnoświatowa sprzedaż mebli w sieci będzie rosnąć w tempie 11,9% rocznie.

Wpływ na producentów mebli:

Choć ze względu na gabaryty i trudności logistyczne dostawy mebli są drogie, handel elektroniczny stwarza ogromny potencjał dla producentów. Aby w pełni go wykorzystać, przedsiębiorstwa muszą sprawić, że zakup mebli będzie dla klientów wygodny. W tym celu niezbędne jest zapewnienie równowagi między szybkim tworzeniem produktów, ograniczaniem przerw w produkcji a utrzymaniem niskich kosztów.

Szybkość

Firma Amazon diametralnie zmieniła oczekiwania związane z terminami dostaw. Konsumenci przywykli do otrzymywania produktów zakupionych przez Internet w ciągu 48 godzin lub szybciej. Prym w tym względzie wiodą milenialsi.

Jednakże operatorzy wiedzą, że nie mogą skrócić procesów logistycznych. W ostatnich czterech latach dostawy przyspieszono średnio o 40%, skupiając się na skróceniu czasu pomiędzy złożeniem zamówienia a dostawą. 

Wpływ na producentów mebli:

Znaczne oczekiwania związane z czasem dostaw nie ominęły branży meblarskiej, zmuszając producentów do tworzenia coraz bardziej złożonych i spersonalizowanych produktów gotowych w krótkim czasie, a często również z szybką i darmową dostawą. Im lepiej producenci mebli zadbają o równowagę między wyborem, jakością a terminem dostaw – jednocześnie skracając czas od złożenia zamówienia do dostawy – tym lepiej będą w stanie wykorzystać nadarzające się okazje rynkowe.

Czy jesteś w stanie przystosować się do zmian na rynku?

Obecny dynamiczny i zmieniający się rynek daje producentom mebli możliwość ponownego zastanowienia się nad procesami tworzenia i dostarczania produktów klientom. U podstaw tych zmian leży dbanie o wydajność opracowywania produktów i intuicyjność procesów. Wymaga to zoptymalizowania wszystkich czynności od projektowania i prototypowania, aż po produkcję i dostawę. 

Możliwość szybkiego reagowania i przystosowywania się do zmian na rynku jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Dlatego nie powinno dziwić, że według niedawnego badania CSIL i Lectra wzrost wydajności stanowi najwyższy priorytet dla ponad jednej czwartej producentów mebli.  Wielu producentów skupia swoje wysiłki na optymalizacji procesów produkcji, aby zrealizować inne niecierpiące zwłoki priorytety, np. skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i zwiększenie marż. 

Aby dowiedzieć się więcej, jak zwiększyć wydajność, ograniczyć przerwy i zoptymalizować procesy produkcji, pobierz nasz przewodnik pt. „(Nie)przerwana produkcja mebli: cztery sposoby uniknięcia przerw w produkcji dzięki technologiom Przemysłu 4.0”.